Élelmiszeripari Felsőoktatás

Szervezeti változások

év

törvény

Intézmény neve

1950

 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

1953

1953. évi 17. (VIII.28). tvr.

Kertészeti és Szőlészeti Főiskola

1962

43/1961 (XII.2.) Korm. r.

B.P. és Sz. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum

1967

1967. évi 8. (IV.13.) tvr.

MÉM

1968

1968. évi 25. (IX.1.) tvr.

Kertészeti Egyetem

1969

20/1969 (MÉM 13.) MÉM sz.

Tartósítóipari Szak

1969

IX.1.

beiskolázás már a Kertészeti Egyetemre

1969

 

gépészmérnök képzés Gödöllőn

1970

1970. évi 23. (VIII.7.) tvr.

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged

1970

 

Élelmiszeripari Főiskola, budapesti Kihelyezett Szak

1972

1033/1972 (VII.31.) m. határozat

Élelmiszeripari Főiskola hódmezővásárhelyi kar

1972

 

Tartósítóipari Kar és Termesztési Kar

1974

 

Élelmiszeripari Főiskola Kihelyezett Szak megszűnik

1979

1978 évi 31. tvr. 1044/1978 (XII.30)

intézetekre tagozódás Szegeden (és más főiskolákon)

1987

1986. évi 13. trv.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

1987

 

KÉE Élelmiszeripari Kar

1987

37/1986 (VIII.31.) trv.

É.F. a KÉE főiskolai karává válik

1989

 

KÉE Kertészeti Kar

1992

1059/1992 (X.27.) tvr.

KÉE Tájépítészeti- Védelmi- Fejlesztési Kar

1993

 

B.Sc. (6 félév) és M.Sc. (10 félév) oktatási szerkezet (párhuzamos)

1998

1024/1998 (III.4.)

Szegedi kar -> Felsőoktatási Szövetség

1998

91/1998 (V.8.) Korm.sz.

Szegedi kar -> József Attila Tudományegyetem

1999

 

KÉE Élelmiszertudományi Kar

2000

 

Szent István Egyetem budai iroda

2000

1999. évi. LII. tv.

Szegedi Tudományegyetem

2003

(IX.1.)

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

2004

 

Budapesti Corvinus Egyetem budai kampusz

2006

 

intézeti tagozódás Szegeden

2006

 

Szegedi Egyetem Mérnöki Kar

2016

 

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar

Oktatási ágazati formák

A felsorolás a végzettség jellegét tartalmazza, ha az intézmény kari struktúrával nem rendelkezik. A kari struktúrával bíró intézményeknél nem a végzettség jellege, hanem a kar neve szerepel.

Jogelőd intézmény: Magyar Agrártudományi Egyetem, Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar

Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. 1953. Tanszékekre tagolódott, de sem karok sem ágazatok nem léteztek, a különbség az utolsó oktatási év tantárgyai és a  szakdolgozati téma megválasztásában valósult meg. Oklevél: kertészmérnök.  

Budapesti és Szegedi Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1962. Tanszékekre tagolódtak. Az ágazati formákat az órarendi beosztás és a hallgatott tantárgyak rendszere jelentette. Oklevél: szaktechnikus.

Kertészeti Egyetem. 1968. Tanszékekre tagolódott, ágazatok és karok nem léteztek. A különbséget az oktatás és a szakdolgozati téma jelentette. Oklevél: kertész üzemmérnök, illetve kertészmérnök.

Kertészeti Egyetem. Termesztési és Tartósítóipari Szak. 1969. Tanszéki és kari jellegű tagolódása volt. Oklevél: kertész üzemmérnök, illetve kertészmérnök.

Élelmiszeripari Főiskola, 1970. Vezetője főigazgató; a budapesti Kihelyezett Szak vezetője főigazgató helyettes. Tanszékekre tagolódott. Karok (Szakok) nem léteztek, de az oktatás szakirányokra tagolódott. Oklevél: élelmiszeripari üzemmérnök.

Élelmiszeripari Főiskola 1972. Két karrá alakult át. A karok tanszékekből szerveződtek. Oklevél: élelmiszeripari, illetve állattenyésztési üzemmérnök.

Kertészeti Egyetem. Termesztési és Tartósítóipari Kar. Tanszéki és kari jellegű tagolódása volt. Oklevél: kertész üzemmérnök, illetve kertészmérnök.

Élelmiszeripari Főiskola, 1978. Az egyetlen kar intézetekre és tanszékekre tagolódott. A főiskolai karokat központilag megszüntették, helyettük intézetek jöttek létre. Oklevél: élelmiszeripari üzemmérnök.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1987. Karokra és tanszékekre tagolódott. Oklevél: üzemmérnök, illetve okleveles mérnök

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1992. Új kar jön létre. Az oklevél üzemmérnöki valamennyi karon; a budapesti karokon okleveles mérnöki.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1993. Az oklevél minősítése megváltozik: B.Sc, és M.Sc. (Bachelor és Master fokozat)

technológus szakirányok:

o                Bor- és üdítőitalipari technológia

o                Sör- és szeszipari technológia

o                Tartósítóipari technológia

o                Hús-, tej-, baromfiipari technológia

o                Sütő- és édesipari technológia

o                Iparinövény feldolgozási technológia

okleveles szakirányok:

o                Árukezelés és áruforgalmazás

o                Élelmiszeripari biotechnológia

o                Élelmiszeripari folyamattervezés

o                Erjedésipari technológia

o                Élelmiszeripari menedzser

o                Élelmiszeripari minőségszabályozás

o                Gabona és iparinövény technológia

o                Tartósító és állatitermék technológia

o                Idegennyelvű szakfordító

o                Mérnöktanár

Szegedi Felsőoktatási Szövetség, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 1988. A belső szervezeti struktúra változatlan, az oklevél főiskolai jellegű

József Attila Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Kar, 1999. A belső szervezeti struktúra és a kiadott oklevél jellege változatlan

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1999. A karok névváltoztatása. A belső szervezeti struktúra és a kiadott oklevél jellege változatlan. Megszűnik az üzemmérnöki (B.Sc.) és a mérnöki (M.Sc.) oktatás párhuzamossága.

Szent István Egyetem, budai területi iroda 2000. A három eddigi kar változatlan szerkezettel lép át az új egyetemi szövetségbe.

(A Szent István Egyetem gödöllői kampuszán is folyik élelmiszertudományi oktatás)

Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 2000. A belső szervezeti struktúra és a kiadott oklevél jellege változatlan

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, budai kampusz. 2003.  A három eddigi kar változatlan szerkezettel lép át az új egyetemi szövetségbe.

Budapesti Corvinus Egyetem, budai kampusz, 2004. A három, már előzőleg is létező kar változatlan szerkezettel lép át az új egyetemi szövetségbe.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2004-ben jóváhagyja az élelmiszeripari felsőoktatás önálló megkezdését a Nyugat-Magyarországi Egyetemen (Mosonmagyaróvár) és a Debreceni Egyetemen

Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 2006. A tanszéki struktúrát intézeti struktúra váltja fel. A kiadott oklevél jellege változatlan

Szegedi Tudományegyetem. Mérnöki Kar, 2006. A kar elnevezése változik, szerkezete változatlan, egyetemi rangú diplomát nyújt (B.Sc. és M.Sc. formában).

Szegedi Tudományegyetem. Mérnöki Kar, 2010. A kar négy intézetre tagolódik. Az oklevél jellege változatlan.

Szent István Egyetem, budai területi iroda 2016. A budai karok belső szerkezete és a kiadott oklevél jellege változatlan

(A Szent István Egyetem gödöllői kampuszán is folyik élelmiszertudományi oktatás)

Forrás:

150 év a kertészettudományi élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgálatában. 1853-2003.

Budapest, 2003.

Szerkesztőbizottság

Zalainé dr. Kovács Éva elnök

Baloghné dr. Ormos Ilona

Dr. Glits Márton

Dr. Sáray Tamás

Gecséné Tar Imola

Hámori Zoltán

Lektorok

Dr. Fehér György

Dr. Dimény Imre

Dr. Eperjesi Imre

Dr. Kozma Pál

Dr. Mőcsényi Mihály

Technikai szerkesztők

Illési Éva

Rábitsné Táltos Zsuzsanna

Borító

Horváthné Fejes Ágnes

Kiadja a BKÁE Kertészettudományi Kar, Élelmiszer-tudományi Kar,Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar

Felelős kiadó: dr. Jámbor Imre TTKT elnök

ISBN 963 503 321 4